Eisteddfod yr Urdd Y Barri

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Y Barri

dawnsio003

 

Dyma lun o blant Ysgol Talsarnau - tim dawnsio gwerin, cystadleuaeth i blant dan 12 oed yn Eisteddfod yr Urdd Y Barri. Daeth y plant yn 3ydd allan o 14 o bartion. Gwnaethant yn hynod o dda a daethant a chlod i'w hardal.

Uchafbwynt y mis ym mywyd y pentref bach oedd llwyddiant parti dawnsio gwerin Adran yr Urdd yn Eisteddfod y Barri eleni. Daeth y parti'n drydydd mewn cystadleuaeth arbennig o dda. Hyfforddwyd y plant gan y prifathro, Mr Celt Roberts ac roedd yntau'n ddiolchgar dros ben i'r rhieni a ffrindiau a gefnogodd y parti ym mhob ffordd. Ein llongyfarchiadau iddynt. Yn ol y son, bwriedir cyflwyno llyfryn bychan i bob un o'r cystadleuwyr yn llawn o hen chwedlau nifer o'r pentrefi a'r trefi y teithiodd y plant trwyddynt ar eu ffordd i'r Barri. Mae cyswllt wedi ei wneud eisoes rhwng yr ysgol leol ac ysgolion y pentrefi hyn. Syniad da ynte.