Peiriannau Diffib

 

Bellach mae 4 peiriant diffib wedi eu lleoli yn yr ardal. Mae un wedi ei leoli ar wal garej R J Williams a'i Feibion yn y pentref. Mae'r ail yn hen giosg teliffon wrth stad Cilfor yn Llandecwyn. Mae un wedi ei osod yn yr hen giosg yn Yr Ynys a'r llall ar wal garej gyferbyn a 4 Maes Gwndwn yn ardal Soar.

Diolch cynnes iawn i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd - yn ariannol, wrth glirio'r safleoedd, gosod y peiriannau ac i Wasg Eryri am eu haelioni yn paratoi, argraffu a chyfrannu'r defnyddiau ar gyfer amlygu'r safleoedd ciosg - a hynny i gyd yn rhad ac am ddim. Maent o'r herwydd yn glir a hawdd eu gweld.