Agor Pont Briwet Newydd

Agoriad Swyddogol Pont Briwet

Pont Briwet o'r awyr

Ar ddydd Llun gwlyb a gwyntog, y 13eg Gorffennaf 2015 fe agorwyd Pont Briwet Newydd yn swyddogol. Gwnaed y weithred ar y cyd gan ddisgyblion o Ysgol Talsarnau ac Ysgol Cefn Coch, Penrhyn. Bu hir ddisgwyl am y digwyddiad hwn ac mae i'r ddwy ysgol ddod at ei gilydd i dorri'r rhuban yn symbol o ail agor y cysylltiad agos sydd yn bodoli rhwng y ddwy ardal.

Plant Talsarnau Agor Pont Briwet GP 2

2 lun drwy ganiatad Gwilym Phillips

Agoriad swyddogol Pont Briwet GP 1

 

Gallwn yn awr edrych ymlaen yn hyderus gan fawr obeithio y bydd y bont hon yn gyfrwng i sefydlogi economi'r ardal ac y byddwn eto yn gweld busnesau lleol a gwahanol sefydliadau a chymdeithasau yn ffynnu yn llwyddiannus.

Pont Briwet yn agored