Boddi ar y Traeth Bach

 Dau'n Boddi ar Y Traeth Bach
 
 
'Baner ac Amserau Cymru', Dydd Mercher, Rhagfyr 17eg, 1856.
 
 
 
TALSARNAU, - Cynnaliwyd trengholiad ddydd Gwener diwethaf o flaen Mr Griffith Jones Williams, trengholydd, ar ddau gorff, sef William Owens ac Edmund Jones, pa rai oedd yng ngwasanaeth L. H. Thomas Ysw., Caeír ffynnon, y rhai a gafwyd wedi boddi wrth groesi y Traeth Bach. Gan fod yr amgylchiad yn un mor anghyffredin, rhoddwn y manylion i lawr. Y dydd Mawrth blaenorol, yr oedd y ddau, yn nghyd ‚ag un arall, John Owen, Dyffryn, wedi bod yn Porthmadoc, yn ymofyn llwyth o geryg nadd; ond trwy i rhyw beth dorri, gorfu iddynt adael y llwyth ar y traeth. Bore dranoeth, aethant yn fore iawn i ymofyn y llwyth, ac ar ol ei ddadlwytho yn Caeír ffynnon,cychwynodd y tri dyn gydaír wedd drachefn i fyned i Porthmadoc. Erbyn hyn, yr oedd y llanw yn dyfod i mewn, ac yr oedd pawb oedd yn eu gweled yn rhyfeddu eu bod yn gwynebu y traeth aír llanw mor uchel. Ond yn mlaen yr oedd yn rhaid iddynt gael myned. Ar ol myned at y dwfr, fe aeth y gyrwr sef W. Owen ar gefn y ceffyl blaenaf, ac E. Jones; a J. Owen, yn y wagen. Canfyddodd y dynion oedd ar y lan, eu bod yn dal yn rhy agos at y llyn oedd gerllaw y rhyd, a gwaeddasant, ond nid oeddynt yn clywed dim gan swn y ceffylau yn y dwfr; aír mynyd nesaf, dyna y wagen aír ceffylau, aír tri dyn, oír golwg. Ni welwyd un olwg ar W. Owen, naír tri cheffyl mwy. Bu E. Jones a J. Owen yn ymaflyd yn eu gilydd am beth amser, ond cydiodd E. Jones mewn darn o blanc, a J. Owen yn y sach yr oedd bwyd y ceffyl ynddi, a daliwyd ef i fyny ar hono hyd nes y daeth cwch ato. Tybir fod y gyrwr, yr oedd ar gefn y ceffyl blaenaf wedi dal yn rhy uchel i fyny oír rhyd, at y llyn, yr hwn sydd ar ymyl y rhyd; a chan fod y ceffylau fel y tybir wedi dechrau nofio, darfu iír llanw, yr hwn oedd yn dyfod gyda nerth mawr, ey cymmeryd dros y dibyn iír llyn, yr hwn a lync-odd y tri cheffyl, y wagen, a dau oír dynion iíw grombil mewn moment. Dywed John Owen nad anghofiai efe byth mor twrw mawr a glywodd yn ngwaelod y llyn gan y ceffylau. Y mae craig yn ngwaelod y llyn, ac y mae yn debyg fod y ceffylau yn ymdrechu arni. Yr oedd yn rhyfedd na buasai y ceffylau yn nofio iír lan, ond yr oedd y fath sugn-dyniad yn y llyn, aír awenau yn rhwym, y mae yn debyg, fel yr oedd yn anmhosibl iddynt nofio iír lan. Y mae cyrff y ddau ddyn wedi eu cael. Yr oedd un ohonynt yn wr priod a chanddo dri o blant. Gobeithio yr edrych Cadben Thomas arnynt. Gohebydd.
 
Derbyniwyd yr adroddiad uchod gan Helen Jones gynt o Maes Mihangel, Yr Ynys gyda diolch.