• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
barcdy.jpg

Deffibriliadur / Defibrillator

Deffibriliadur (Defibrillator)

defibrillator

Mae mwy a mwy o beiriannau deffibriliadur (defibrillator) yn cael eu gosod mewn mannau cyhoeddus gan eu bod yn gallu achub bywydau. Mae nhw’n beiriannau hawdd i’w defnyddio ac nid yw hyfforddiant yn angenrheidiol. Mewn ardal wledig gellid dweud bod y rheswm dros eu cael gymaint yn fwy.

Cytunwyd ym Mhwyllgor Rheoli Neuadd Gymuned Talsarnau ar 29ain Chwefror y byddai cael diffibiliadur (defibrillator) a’i leoli mewn safle hwylus o fewn y pentref yn rhywbeth gwerth ei wneud.

Bwriedir felly gychwyn apêl i godi arian tuag at y gronfa hon gan anelu i godi £2000. Byddai’n braf meddwl y gallai gwahanol gymdeithasau, clybiau a chapeli o fewn yr ardal gynnal gweithgareddau i gyfrannu tuag at y gronfa. Byddai rhwydd hynt i unigolion hefyd, wrth gwrs i roi cyfraniadau unigol.

Efallai na fydd angen defnyddio’r peiriant hwn o fewn ein cymuned, ond pe byddai yn achub ond un bywyd, byddai’r ymdrech yn un werth ei gwneud.

Fe ddaw mwy o wybodaeth maes o law. Rhif cyswllt ar hyn o bryd – Mai Jones 01766 770757