• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
wigglesworth.jpg

Cydnabod Grant Loteri

Grant Diweddaru Offer Technolegol Neuadd Gymuned Talsarnau

P1010312

Braf yw cael cyhoeddi fod Neuadd Gymuned Talsarnau wedi derbyn grant o £4,850 gan Cronfa Loteri Fawr – Arian i Bawb tuag at ddiweddaru offer technolegol yn y neuadd.

Prynwyd system sain fydd yn gaffaeliad at ddigwyddiadau megis cyflwyniadau, cyngherddau, siaradwyr, digwyddiadau plant ysgol ac ati.

Llwyddwyd hefyd i gael offer er mwyn recordio digwyddiadau o fewn yr ardal ar ffurf sain a llun yn cynnwys camerau fideo a chyfrifiaduron a bydd modd golygu’r gwaith gyda meddalwedd arbenigol at y gwaith.

Dymuna Pwyllgor Rheoli’r Neuadd gydnabod a diolch yn gynnes am y grant hwn fydd yn galluogi pobl i fenthyca’r offer o fewn y gymuned i recordio digwyddiadau o bob math er mwyn sicrhau a diogelu ein hanes a’n diwylliant.