• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
wigglesworth.jpg

Cor Meibion Prysor

IMG 0098

Cyngerdd Meibion Prysor

Wedi mwynhau noson yn Y Neuadd Gymuned neithiwr - Meibion Prysor oedd yn diddori dan arweiniad Iwan Morgan a Iona Griffiths yn cyfeilio. Lleisiau arbennig a rhaglen amrywiol. Braf gweld nifer o hogiau ifanc yn aelodau o'r cor a braf hefyd oedd gweld Eifion Williams Cadeirydd Pwyllgor y Neuadd wedi mendio'n ddigon da i fod yn bresennol ar ol ei law driniaeth.

IMG 0099