• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
garej_talsarnau.jpg

Y Ddraig

Braf iawn dros gyfnod Cwpan Rygbi'r Byd oedd gweld Draig Goch Yr Ynys yn dangos ei chefnogaeth i dim Cymru. Mae rhai hyd yn oed yn awgrymu mai dyna pam y gwnaeth y tim mor dda! Roedd y syniad yn un ardderchog a diolch cynnes i Ian Rayner.

Draigl001