• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
llun_baner_alan.jpg

Llongyfarchiadau Corinna

Corinna002

Llongyfarchiadau cynnes iawn i Corinna Gittins sydd bellach yn byw ym Mhenrhyndeudraeth ond sydd yn wreiddiol o Ffridd Fedw, Talsarnau.

Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Talsarnau ac Ysgol Ardudwy.

Yn ystod yr haf hwn mae wedi derbyn gradd M.A. o Brifysgol Bangor mewn Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol. Rydym ni yn ymhyfrydu yn llwyddiant Corinna ac yn ei llongyfarch yn fawr ar ei champ ac yn dymuno'n dda iddi i'r dyfodol.