• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
wigglesworth.jpg

Dathlu canmlwyddiant T Llew Jones

ysgol001

I ddathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones gwisgodd disgyblion Ysgol Talsarnau fel cymeriadau o lyfrau'r awdur. Yr enillwyr oedd Ellis Williams, Sioned Evans, Guto Morrus Annwyl a Ceri Ann Williams.

Llongyfarchiadau ichi blant a gobeithio eich bod chi'n cael blas ar y storiau.