• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
Yr_Hen_Farcdy.jpg

Llwyddiant Dylan Aubrey

Dylanaubrey0001  Dylanaubrey0003

Dylanaubrey0002

Llongyfarchiadau cynnes iawn i Dylan Aubrey yn ennill Tlws Coffa Sian Morgan Ty Cerrig am y stondin orau yn Sioe Sir, Meirionnydd a gynhaliwyd eleni ar gaeau Ty Cerrig, Ynys, Talsarnau.

Braf iawn oedd gweld i'r Sioe lwyddo, llawer iawn o bobl wedi ymweld a'r tywydd yn heulog braf. Pawb mewn hwyliau da ac wedi mwynhau. Llongyfarchiadau hefyd i Ellis Wynne Lloyd, Moel Glo ar fod yn Llywydd y Sioe eleni.