• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
brynderw.jpg

Canu Carolau'r Haf

Canu Carolau'r Haf

gyda

Mair Tomos Ifans

yn

Eglwys Llandecwyn

Bore Llun Mai'r 4ydd 2015

am

10.00 y bore

Brecwast hwyr i ddilyn yn Neuadd Gymuned Talsarnau

Ar hyd y Clawdd Llanw wedyn i Eglwys Llanfihangel

ac ymlaen i'r Lasynys Fawr

Diwrnod i'w gofio. Croeso Cynnes