• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
wigglesworth.jpg

Merched y Wawr yn Dathlu Gwyl Ddewi

CINIO GWYL DDEWI MERCHED Y WAWR TALSARNAU                     YNG NGWESTY'R LLONG TALSARNAU

 

MyW Dathlu Gwyl Ddewi 2

Y gwr gwadd - Raymond Owen gyda Siriol Lewis

 

Trefnwyd bod aelodau Cangen Talsarnau yn dathlu Gwyl Ddewi eleni drwy gael cinio canol dydd yng Ngwesty'r Llong, Talsarnau dydd Iau, 5 Mawrth ac yn gwahodd Raymond Owen o Dalybont i roi sgwrs ar ôl y cinio.

Croesawodd y Llywydd, Siriol Lewis bawb i'r achlysur; derbyniwyd ymddiheuriad gan dair aelod - Bet, Dorothy a Maureen. Roedd rhai materion i'w trafod cyn y cinio ac roedd yr aelodau wedi dod hanner awr ynghynt i'r perwyl yma.

Wedi gorffen trafod, roedd y bwyd yn barod a Raymond Owen wedi cyrraedd ac roedd pawb yn eistedd wrth y bwrdd yn barod am y wledd.  Wedi cyd-adrodd y fendith, dechreuwyd fwyta a chafwyd cinio ardderchog a bu sgwrsio hamddenol wrth y bwrdd, gyda phawb yn canmol y bwyd.

 

MyW Dathlu Gwyl ddewi 1

 

Aelodau Merched y Wawr Talsarnau yn mwynhau

 

Wedi'r gwledda, roedd yn amser i Raymond Owen, yn wreiddiol o Sir Benfro, gyflwyno ei sgwrs o dan y teitl 'Swn a Swyn Sir Benfro' a phleser o'r mwyaf oedd gwrando arno'n son am dafodiaith a geirfa'r sir a'i hiwmor, daeth â Dewi Sant i mewn i'w sgwrs yn naturiol, a chyflwynodd dipyn o'i gefndir ef ei hun, ei fagwraeth a'r pethau ddylanwadodd arno pan yn ifanc.  Daeth i'r Gogledd i fyw pan gafodd swydd fel darlithydd yng Ngholeg Meirionnydd yn 1976, gan orffen ei yrfa ym myd addysg fel Pennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion/Dwyfor.  Roedd ei sgwrs yn ddidddorol a phleser mawr oedd gwrando arno'n son am ei fywyd cynnar yn Sir Benfro a'i yrfa wedi hynny.  Diolchodd Margaret iddo, ar ein rhan ni i gyd, am ei sgwrs ddifyr ac am gyflwyno ychydig o wybodaeth i ni am ran o Gymru nad oedd yn gyfarwydd iawn i rai o'r aelodau.

Diolchwyd hefyd i staff y gwesty am y cinio ardderchog a baratowyd ar ein cyfer yn ôl yr arfer yn y gwesty yma.

Tynnwyd y raffl a bu saith aelod yn lwcus o ennill gwobr.  Rhoddwyd gopi o rhifyn Gwanwyn Y Wawr i bawb cyn mynd adref.