• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
garej_talsarnau.jpg

Llongyfarchiadau i Cor Cana Mi Gei

Cana Mi Gei

Llongyfarchiadau enfawr i'r côr merched lleol, Cana Mi Gei ar eu llwyddiant yn eu cystadleuaeth gyntaf erioed. Cynhaliwyd Gwyl Gerdd flynyddol yn Ysgol King's, Caer, ers sawl blwyddyn bellach, a phenderfynodd Ann Jones, yr arweinydd, y byddai'r côr yn cystadlu yn adran y corau merched ar ddydd Sadwrn 17eg Mai 2014.

Y beirniad oedd Yr Athro David Hoult, ac fe benderfynodd mai Cana Mi Gei oedd yn haeddu'r wobr gyntaf. Y wobr oedd Cwpan Stamford.  Diolch i Ann ac i gyfeilydd y côr, Elin Williams, am eu holl waith.