• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
wigglesworth.jpg

Apel Eisteddfod yr Urdd 2014

Eisteddfod yr Urdd

mr urdd1

Dymuna Pwyllgor Apel yr Urdd ardal Talsarnau ddiolch yn ddiffuant am bob ccymorth a chefnogaeth i sicrhau ein bod ni wedi cyrraedd y targed o £4,000. Diolch yn arbennig i Gyngor Cymuned Talsarnau am eu cyfraniad hael o £1,500 tuag at yr achos ac i bawb sydd wedi cefnogi digwyddiadau, amleni rhodd a phrynu nwyddau