Llywodraeth Leol

Llywodraeth leol yn ardal Talsarnau


Ceuwyd pennod yn hanes Llywodraeth leol yn yr ardal eleni pan unwyd cynghorau plwyfi Llandecwyn a Thalsarnau i ffurfio Cyngor Cymdeithas newydd.

Dyma'r deg aelod a etholwyd -  Idris Davies, Bryn Llan;
                                              Richard Hughes, Station House;
                                              Mathew John Jones, Bronallt;
                                              William Richard Jones , Ty'n Bonc;
                                              Gwilym Hedd Morris, 5 Ty Gwyn;
                                              Islwyn Pritchard Jones,5 Maesgwndwn;
                                              Edwyn Williams,Hafan;
                                              Eifion Williams, 5 Cilfor; 
                                              Gwynfor John Williams, Murmur y Morfa;
                                              Richard Wyn Morgan, Ty Cerrig;

Dyma'r haen agosaf os oes problem leol yn eich poeni.