Grwp Pilates


Mae dosbarth gan Carys Wyn Althoff-Roberts yn y neuadd o 10.30 y.b. tan 12.00 y. p. bob dydd Mawrth drwy gydol y flwyddyn.

Pilates001

Mae Carys yn enedigol o Gricieth ac yn dal i fyw yno. Dyma'r ffordd i gael corff mwy ystwyth a gwella ar ol anaf neu lawdriniaeth. Mae Carys yn gweithio'n lleol ers dros 30 mlynedd ac hefyd yn cynnal gwersi preifat.

Pilates002
Croeso cynnes i bawb.