Grwp Dawnsio Llinell

dawnsio llinell05 dawnsio llinell02

 

Mae'r grwp Dawnsio Llinell yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 7.00yh  a 10.00yh yn y Neuadd Gymuned.  Mae'r rhaglen yn rhedeg gydol y flwyddyn - haf a gaeaf. Does dim cyfarfodydd ar Wyliau Banc, ond ar adegau felly bydd y cyfarfodydd ar y dydd Mawrth.

 

dawnsio llinell03

 

Mae'r aelodau'n dod o bell ac agos - o gyfeiriad y de - dont o Bermo a'r cyffiniau, ac i'r gogledd - o gyn belled a Garndolbenmaen. Daw oddeutu 15 - 20 aelod ynghyd yn rheolaidd yn wythnosol. Mae'n ymddangos fod pawb yn mwynhau meistroli'r symudiadau a'r stepiau. Mae'r dawnsio yn fodd i gadw'n heini ac yn ymarfer da i'r meddwl. Mae'n amlwg hefyd fod pobl yn mwynhau'r gwmniaeth ac yn gymdeithasol mae'n gyfle i sgwrsio a chymdeithasu.

 

dawnsio llinell04

 

Yr hyfforddwraig ydy Ann Griffin o Borthmadog - gwraig sy'n amlwg yn ffit a heini iawn.

 

dawnsio llinell01