Enwau'r Caeau

 

 

Mae'r ffeithiau canlynol yn cyfeiro at y ffermydd fel ag yn 1986 gyda rhai amrywiadau.  Ni  chafwyd  gwybodaeth am bob fferm ac os oes gan unrhyw un wybodaeth i'w ychwanegu mi fyddem yn falch o dderbyn pa bynnag wybodaeth newydd er mwyn gallu ei gynnwys.

Mae llawer o newid wedi digwydd ers hynny - tiroedd wedi newid dwylo, ffermydd wedi uno a ffordd o fyw wedi newid hefyd.

Cae Bran a Barcdy  

Barcdy 408 276 90                                                                    

Cors y Cwrlid

Bryn Blew

Llain Tan y Dderwen  

Gweirglodd Barcdy

Llain Penbryn Isa’

Gweirglodd Fach

Cae Lein ddillad Cae Silage

Cae’n y Bwlch (Ca’n Bwlch)

Cae Oddiar Ty

Cae Hyrddod

Cae Mawr

Cae Coety

Cae Eithin

Cae Dan Ty

Cae Coety Coch

Caerwych

Maes Caerwych Uchaf

Maes Caerwych Isaf

Cae Eithin

Arloes

Cae’r Ty

Cae’r Eos Uchaf

Cae’r Eos Isaf

Cae’r Eos Bach

Cae’r Eos Llechi

Foel Fawr

Foel Fach

Braich Melyn Uchaf

Braich Melyn Isaf

Blaen Cae’r Coed

Arloes Bach

Cae Gwyn

Cae Gwyn Newydd

Cae Gwlyb

Cae Maen

Gallt Griafolen

Cae Ysgubor

Cae’r Ffynnon

Coed Uchaf

Buarth y Coed

Buarth Cil

Cae Moch

Heuwr Mawr

Heuwr Bach

Cae’r Lloi

Cefn Trefor Fawr

Cefn Trefor fawr 408 540 90

Yr Erw

Cae Maen Llwyd

Y Castell

Cae Beudy Newydd

Cae Maesgarreg Fran

Cae Canol

Cenfas

Cae Dan Stabal

Cae Moch

Cae Eithin

Cae Pengelli

Y Foel Ucha’

Cae Foel Isa’

Cae Pant

Gweirgloddiau Cefn Trefor Fawr

Weirglodd Fawr

Weirglodd Talsarnau

Weirglodd Fflydiad

Weirglodd Fain

Weirglodd Fach

Weirglodd Llyn

Weirglodd Lloyd

WeirgloddTan Gors Gwrli 

       

Cefn Trefor Isaf

adeiladau23

Cae Mawr

Cae Pella’

Cae Canol

Cae Soar

Gors Fawr

Gors Fach

Garth

Cae Ty Gwair Cae Tanle

Coety Mawr

 

Cae Isa’

Cae Du

Cae Gwyn

Blaen Cae Gwyn

Cae Bryn Melyn

Cae Pella’ Bryn Melyn Isa’

Boncyn Bryn Melyn Isa’

Cae Mawr Bryn Melyn

Cae Bach Bryn Melyn

Gelli

Gors Bryn Melyn

Cae Dan Ty

Parc

Cae Ochr Draw Stabal

Cae Isa’ Maes Caerau

Cae Rhywal Mae Caerau

Ffolt Maes Caerau

Buartha

Cae Sgubor

Rhembant

Rhembant Ucha’

Cae Defaid

Llain Hir Rhembant

Caeau Bach Hendra Boeth

Cae Hendra Boeth

Cae Camdda Hendra Boeth

Ben Lle Blewgerch

Cae Tyrchod

 Cae Ochr Draw Beudy Rhembant

Cae Beudy Sinc

Ben Shilff

Cae Troi Maes Caerau

Ffridd Isa’

Ffridd Ucha

Gotal Ffridd Ucha’

Ffridd Dibla

Ffridd Rug

Ffridd Hir

Caeau Beudy Ucha’

 Cae Troi Beudy Ucha

Cae Riwbob Maes Caerau

Cae Ffynnon Dan y Ffolt

Cefn Gwyn

 

Banc Cefn Gwyn

Cae Ty Gwair

Cae Glas

Bwlch Robin

Cae Bach

Nant

Cae Rhyd Goch

Winor

Cae Tarw

Penbryn Ithel

Warin

Cae Dan Pigeri

Cae Sgwar

Dolorcan Fawr

Dolorcan Fawr 408 271 90

Cae o Flaen Beudy

Cae Cefn Beudy

Cae Pella’

Buarthau Bach

Llain Gornel

Ffridd Shani

Goedfarydd Isaf

Draenogan Mawr (Draenogau)

Weirglodd Dan Ty

Weirglodd Bwmp

Weirglodd Ganol

Weirglodd Stesion

Weirglodd Clawdd Llanw

Y Boncen

Y Bryn

Eisingrug

Eisingrug 408 274 90

Cae Moch Ni

Cae Canol

Cae Pella’

Cae Porfa

Bondwll

Cae Moch Felin

Pandy Mawr

Pandy Bach

Esgairolwyn

 Esgairolwyn 408 580 90

Cae Coed

Cae Tyrchod

Cae Pella’

Cae Mawr

Cae Afon

Cae Cefn Ty

Cae Oddiar Ty

Gafael Crwn

Gafael Crwn 408 587 90

Dol Ucha’

Dol Isa’

Cynffod

Garth Byr

Garthbyr 408 306 90

Cae’r llyn

Cefn ‘Lias

Cae Gorlan

Cae Gors

Cae Camp

Cae Uwchben Ty

Cae Mawr

Cae Boncan

Cae Glas  

Glasfryn

Glasfryn 408 273 90

Cae Penmaen

Porfa Penmaen

Weirglodd Sied Newydd

Weirglodd Llanfair

Weirglodd Fawr Tan y Penmaen

Porfa Tan y Penmaen

Cae Bach Wrth y Ffordd

Weirglodd o Flaen y Ty

Weirglodd Wlyb

Cae Bach Wrth Big Owen

Weirglodd Wenith

Cae Nesaf i Weirglodd Wenith

Cae Bach Wrth Lein Tan y Penmaen

Wern Fawr

Big Owen

Poncyn

Weirglodd Ddu

Borfa

Gongl Fach

Weirglodd Plas

Pimrhwyd

Cae Ffrynt Cefn yr Hun

Cae Bach Wern

Cae Llyn Canol

Cae Poeth

Gongl Fach Cefn yr Hun

Cae Du

Glan y Môr

Glanmor 408 274 90

Ffridd Cefn Gwyn

Acra Fawr

Acra Ganol

Acra Fain

Pwll Acra

Gweirglodd

Cae Gwn

Cae Bach

Buarth John Puw

Cae Siediau

Bwlch Go’

Y Banc

Cae Dan Banc

Warin Wningod

Rhwng y Ddwy Wal

Llechollwyn

 

Bryn Eglwys

Cae Llan

Cae Pella’

Cae Tyddyn Du

Cae Pistyll

Cae Sgwar

Cae Ty

Cae Bach

Cae Beudy

Cae ‘Rodyn

Frongoch

Bryn Eithin

Nant

Gors Fach

Cae Mawr

Carreg Ro

Fron Iago

Ffridd

Cae Edrin

Cae Carreg Ro Bach

Ty Gwyn

Cae Cyw

‘Rardd Fawr

Llenyrch

Ffolt Moch

Fuches Moch

Cae’r ffynnon

Cefn Gwyn

 Hen Ffridd

 Rhos Bach

Cefn Mawr Isa’

Cefn Bach

Corn y Llyn

Ty Newydd

Cae Flaen Drws

Cae Cefn Ty

Cefn Mawr Ucha’

Cae Llwyn Dafydd

Bryn Polwn

Buarth Lloiau Ucha’

Cae’r Odyn

Cae Cledar

Coed Llwyn

Cors Fawr

Cae Drain

Pen y Coed Ucha’

Pen y Coed Isa’

Cae Beudy Coch

Bryn Cludar

Cae Ysgubor

Cae Hir

Cwydwn Bach

Buarth Eithin

Coed Bach

Coed Mawr

Ffridd y Fedw

Ffridd Fawr

Ffridd Hafodty

Nant y Graig

Ffolt

Moel y Glo

Moel y Glo

Ffridd Newydd

Ffridd Hafod Talog

Ffridd Ucha’

Ffridd Fach Ceffyla’

Ffridd Isa’

Carreg yr Haidd

Mynydd Teg

Acre

Gors Jason

Jason Bach

Trwyn Swch Ucha’

Trwyn Swch Isa’

Gors Lwynion

Cae Gwyn

Cae Bach Beudy Isa’

Cae Mawr

Talar yr Eglwys

Erw Gam

Cae Pant

Cae Melyn

Cae Cefn Ty

Banc Llyn

Penbryn Isaf

Penbryn Isaf

Cae Pump

Cae Sgubor

Cae Glas

Cae Capel

Cae ‘Rodyn

Cilfor

Cae Ty lon

Weirglodd Sied

Weirglodd Wen

Weirglodd Fain

Weirglodd Isaf

Weirglodd Dan Lein

Bryn Glas

Glasdraeth

Bryn Blew

Cae’r Afon

Llain Barcdy

Llain Braichgwenyn

Cae Eithin

Plas (Plas Llandecwyn)

Cae Ochr Ucha’

Cae Dan Sgubor

Cae Bach Wern Ithel

Wern Ithel

Foel Isa’

Foel Ucha’

Cae’r Eglwys

Ffridd Ochr Draw

Cae Bach Llyn

Cae’r Ochr Draw

Cae Bont Fawr

Gwastad Anas

Cae Ty

Cae Ffynnon

Cae Boncyn

Cae Main

Rhosigor (Rhosigol)

Weirglodd Signal

Weirglodd Llyn

Weirglodd Penrhaw

Ffridd Newydd

Weirglodd John Francis

Cae Shon Ifan

Cae Crwn

Cae Cwt Ieir

Cae Talcen Ty

Cae Mawr

Cae Glas

Bwlch Robin

Gwinor

Bron yr Iago

Cae Ty Gwair

Weirglodd Lein

Cae ffrynt

Cae ‘Rodyn

Cae Llan

Cae Tyddyn Du

Penbryn Ithel

Cae Beudy

Cae Tarw

Cae’r ffynnon

Weirglodd Groes

‘Ronnen

Cae Mawr

Cae Calch

Cae Beudy Cae Ty

Cae Gwndwn

Cae Beudy Geifr

Cae Beudy Panwr

Cae Beudy Nant Pasgen

Cae Beudy Pella’

Cae Ysgol

Cae Capel

Cae Isaf

Cae ffynnon

Cae Pistyll Coch

Ffolt Fawr

Ffolt Fach

Ffridd Felen

Ffridd Ucha’

Ffridd Nant Pasgen Fawr

Ffridd Nant Pasgen Fach

Ffridd Llwyn Du

Gorsydd

Lleinia’

Tal Rhos

Portha

Groes Newydd

Foel

Ty Isaf

Mynydd

Cwm Moch

Nyth Clomen

Boncyn ‘Ronnen

Adaren

Moel Ysgrynegedd

Tanforhesgen

Tanforhesgen

Cae Mawr

Cae Siediau

Cae’r Hwylfa

Cae Bach

Cae Campars

Ty’n Bwlch

Tyn Bwlch

Cae Talarwyn Bach

Cae Bach

Pant yr Eirin

Cae Hyrddod

Cae o Flaen Ty

Cae Ieir

Cae Gaseg

Cae Mawr

Cae Robat Robats

Wernydd

Lleiniau

Wern Goch

Cae Eithin

Ffridd Uchaf

Ffridd Nyddyllog

Cae Cefn Ty

Cae Llechwedd

Cae Bryn

Ty Cerrig

Ty cerrig

Buarth Moch

Cae Moch

Penbryn Ithel Ucha’

Penbryn Ithel Isa’

Bryn Mawr

Weirglodd Gorc

Cae Penbryn Ionyn

Cae Tyfod

Cae Gwyn

Cae ffynnon

Pentre’r Gaer

Winor

Werngloch

Weirglodd Gron

Bwlch Gloi

Ty Newydd

Rofft

Pen Cae Rug

Pen y Coed

Cae Saer Isaf

Cae Saer Uchaf

Cae’r Eglwys

Maes Llan

Cae Muriau Robin

Weirglodd Ty Newydd

Cae Bach

Weirglodd Tyrpeg